Zapisz się do naszego Newslettera:

Regulamin

Regulamin serwisu www.cennik-uslug.pl

Regulamin serwisu cennik-uslug.pl zaczyna obowiązywać z chwilą opublikowania.


 1. Serwis www.cennik-uslug.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. Informacje zawarte w serwisie w żaden sposób nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Informacje dotyczące cen poszczególnych usług zawarte w serwisie cennik-uslug.pl mogę się różnić od tych rzeczywistych. W większości przypadków są to tylko uśrednione ceny usług obowiązujące na danym terytorium.
 3. Informacje o cenach usług publikujemy na podstawie publicznie dostępnych danych lub informacji dostarczanych przez usługodawców.
 4. W serwisie cennik-uslug.pl w poszczególnych zakładkach dotyczących danego obszaru usług możliwe jest publikowanie reklam usług reklamodawców.
 5. W zakładce serwisu „Znajdź fachowca” możliwie jest umieszczanie linków do stron firm reklamodawców. Umieszczenie linku odbywa się na zasadzie wzajemności (po umieszczeniu linku firmy reklamodawcy w serwisie cennik-uslug.pl, reklamodawca zobowiązuje się umieść link do serwisu cennik-uslug.pl na swojej głównej stronie firmowej).
 6. Serwis cennik-uslug.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę opublikowanych reklam.
 7. Treść publikowanych reklam nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych. Treść i forma reklam nie może także naruszać praw osób trzecich oraz zawierać treści bezprawnych. W przypadku niespełnienia powyższych uregulowań serwis sennik-uslug.pl ma prawo odmówić publikacji reklamy.
 8. Techniczne warunki publikowanych reklam zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
 9. Cennik publikacji reklam w serwisie cennik-uslug.pl zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.
 10. W serwisie cennik-uslug.pl zamieszczać reklamy mogą osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin.
 11. Wszystkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu można zgłaszać drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w przekazie danych od operatorów sieci internetowych oraz inne zdarzenia losowe, na które serwis nie ma wpływu.
 13. Przetwarzanie danych podanych przez reklamodawcę w ramach serwisu cennik-uslug.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 14. Warunkiem publikacji reklamy jest złożenie przez reklamodawcę oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jej akceptacji oraz dokonanie płatności za usługę zgodnie z Cennikiem.
 15. Serwis cennik-uslug.pl ma prawo do zaprzestania publikacji reklamy w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres mailowy kontakt@cennik-uslug.pl z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 16. Reklamodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy.
 17. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.


Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Techniczne warunku zamieszczania reklam


Załącznik nr 1: Techniczne warunki zamieszczania reklam w serwisie cennik-uslug.pl

 1. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika.
 2. Reklama nie może zmieniać lub odczytywać cookies.
 3. Reklama nie może powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania.
 4. Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana.
 5. Zabronione jest tworzenie reklam automatycznie przekierowujących do serwisu reklamodawcy bądź pobierających w trakcie emisji dodatkowe elementy / treści lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach *.swf), jeżeli nie było to wcześniej ustalone z redakcją serwisu cennik-uslug.pl bądź pobranie dodatkowych elementów / treści może odbyć się wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika w reklamę.
 6. Forma reklamy nie może powodować błędów na stronie - niepoprawnego wyświetlania serwisu, jak też pojawiania się ostrzeżeń o błędach.


Smileys

:confused::cool::cry::laugh::lol::normal::blush::rolleyes::sad::shocked::sick::sleeping::smile::surprised::tongue::unsure::whistle::wink:

2000 znaków do wykorzystania

Antispam Odśwież/zmień obrazek Wielkość liter jest rozróżniana

Reklama

Chcesz być na bieżąco?
Znać aktualne ceny usług?

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Zapisz się do newslettera

cennik-uslug on Facebook