Zapisz się do naszego Newslettera:

Jak uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego?

Osoba chcąca zostać tłumaczem przysięgłym dowolnego języka obcego musi spełnić szereg wymagań dotyczących samej osoby tłumacza jak i jego kompetencji. Wymagania te określa ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza.
Podstawowe warunki, jakie musi spełnić osoba zabiegająca o uprawnienia do uwierzytelniania tłumaczeń dotyczą niekaralności, biegłej znajomości języka angielskiego oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Poza tymi kryteriami należy także podejść do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego. Aby przystąpić do takiego egzaminu, należy posiadać tytuł magistra uzyskany na dowolnym kierunku. Nie ma obowiązku ukończenia studiów magisterskich filologicznych z danego języka, jednak jeśli tytuł naukowy uzyskano na innym kierunku, należy edukację uzupełnić na studiach podyplomowych dla tłumaczy przysięgłych, organizowanych np. przez Uniwersytet Warszawski.

Egzamin na tłumacza przysięgłego, nie jest prosty, o czym świadczy jego zdawalność na granicy 2030%. Składa się z dwóch części: pierwsza część stanowi sprawdzenie kompetencji w obrębie tłumaczeń pisemnych, a druga dotyczy przekładu ustnego. W obu częściach kandydat na tłumacza przysięgłego musi wykazać się umiejętnościami tłumaczenia zarówno na język rodzimy jak i obcy tekstów o tematyce prawniczej i sądowej.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, tłumacz zostaje zaprzysiężony i wpisany na listę tłumaczy przysięgłych jako tłumacz przysięgły języka angielskiego oraz otrzymuje pieczęć ze swoim imieniem i nazwiskiem, którą poświadcza uwierzytelniane teksty.

Koszty egzaminu państwowego ponosi kandydat i wynoszą one około 800 zł, co podyktowane jest kosztami organizacyjnymi. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego, do egzaminu ponownie podejść można nie wcześniej niż rok od daty poprzedniego egzaminu.

Uzyskawszy uprawnienia i pieczęć tłumacza przysięgłego, osoba taka może rozpocząć pracę przy uwierzytelnianiu tłumaczonych tekstów. Odpowiednimi miejscami na rozpoczęcie praktyki jest np. biuro tłumaczeń, lub firma, która na bieżąco potrzebuje dużej ilości tłumaczeń przysięgłych z danego języka.

Biuro tłumaczeń MIW WarszawaSmileys

:confused::cool::cry::laugh::lol::normal::blush::rolleyes::sad::shocked::sick::sleeping::smile::surprised::tongue::unsure::whistle::wink:

2000 znaków do wykorzystania

Antispam Odśwież/zmień obrazek Wielkość liter jest rozróżniana

Reklama

Chcesz być na bieżąco?
Znać aktualne ceny usług?

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Zapisz się do newslettera

cennik-uslug on Facebook